donderdag 22 november 2012

Open Atelier Markenhage


Beste  ouder(s) en /of verzorger(s),

Wij willen u graag uitnodigen voor het Open Atelier
op dinsdag 27 november aanstaande. De deuren staan open van 18.30 – 20.30 uur.

We zouden het ontzettend leuk vinden als u komt kijken naar de kunstwerken van de atelierklas leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 3 die helemaal zelf de gehele tentoonstelling zullen verzorgen. In diverse lokalen en door de hele school zijn kunstwerken, belevingen en verzamelingen te zien van wat er tot op heden gemaakt en bedacht is.

Alle leerlingen uit de atelierklas helpen mee met opbouwen,  geven uitleg aan de bezoekers of werken aan een kunstwerk. We vragen dus van uw zoon of dochter of ze na het 7e  lesuur willen helpen met het voorbereiden van het  “Open Atelier” en na afloop nog mee op te ruimen. Na de voorbereidingen moeten ze om 18.30 uur weer terug op school zijn en  zullen tussen 21.00 en 21.30 uur weer naar huis kunnen. We hebben er voor gezorgd dat deze leerlingen huiswerkvrij zijn en geen toetsen of proefwerken hebben op woensdag 28 november.

Ouder(s)/verzorger(s), familieleden zijn allemaal welkom en misschien is het ook een leuk idee om groep 8 docenten en oud klasgenootjes uit te nodigen voor deze feestelijke culturele avond om ook een kijkje te komen nemen op het “Open Atelier” van Markenhage.

Met vriendelijke groet,

Namens het team Atelierklas
Simone Verhees

Geen opmerkingen:

Een reactie posten