maandag 26 november 2012

Lokaal 01 Breda stopt

Lokaal 01 Breda stopt
De Nederlands-Vlaamse instelling voor actuele kunst Lokaal 01, met vestigingen in Breda en Antwerpen, heeft vernomen dat haar programma in Breda voor de komende twee jaar niet gehonoreerd wordt door het Mondriaan Fonds. Het bestuur en de directie van de instelling hebben daarop besloten dat instandhouding van Lokaal 01 Breda niet langer realistisch is. Bij Lokaal 01 hebben de afgelopen 33 jaar bijna duizend nationale en internationale kunstenaars nieuwe stappen in hun oeuvre kunnen zetten.

In 1981 betrokken een aantal Bredase kunstenaars het pand aan de Kloosterlaan 138. En van daaruit ontstond stapsgewijs een broedplek voor jonge beeldende en geluidskunstenaars. Ze werd eerst gecoördineerd door Sef Peeters, later door Ad van Rosmalen en sinds 2003 door Frederik Vergaert.
Aanvankelijk werkten telkens twee kunstenaars in de ruimte: één op de eerste verdieping en één op het gelijkvloers. Later werd gewerkt vanuit jaarthema’s en nadien werd overgegaan op het experimenteren met vernieuwende tentoonstellingsconcepten, waarbij beide verdiepingen steeds meer als geheel functioneerden.
In 1993 kwam er de locatie in Antwerpen bij. Daar krijgen internationale kunstenaars nog steeds de kans om een vrije werkperiode door te maken, in gesprek te gaan met jonge kunstcritici en een presentatie te laten zien van hun resultaten aan het eind van hun ‘residency’. Lokaal 01 Antwerpen blijft de komende vier jaar zeker bestaan. Zij ontving hiervoor subsidie van de Vlaamse Gemeenschap en van de Stad Antwerpen.

Lokaal 01 Breda gaat wel bekijken of er uit de erfenis van haar bestaan en in navolging van de filosofie waarvoor zij jarenlang gestreden heeft een vervolg kan worden bedacht. Frederik Vergaert benadrukt het belang van onderzoek in relatie tot presentatie en de hedendaagse kunstenaarspraktijk en wil nog mee nadenken om voor deze methode in Breda een plaats te garanderen. Of en onder welke voorwaarden in Breda nog ruimte is voor een alternatieve voortzetting van de instelling zal in 2013 worden onderzocht.

Er is besloten het afscheid van Lokaal 01 Breda (in de huidige vorm) met een ultieme tentoonstelling te markeren. Deze afscheidmanifestatie zal een ode zijn aan alle internationale bewegingen die Lokaal 01 drieëndertig jaar lang heeft gemaakt, en aan de kunstenaars die hier door al die jaren heen aan bijdroegen. Deze tentoonstelling zal plaatsvinden in het gebouw van Lokaal 01 Breda. De mogelijkheid om daarnaast andere plekken in de stad Breda te gebruiken, wordt onderzocht. Voor dit project wordt een laatste keer een beroep gedaan op de Gemeente Breda. Die had namelijk al financiële ondersteuning gereserveerd voor Lokaal 01 voor 2013. De tentoonstelling zal worden georganiseerd in de eerste helft van 2013.

Van 7 tot en met 23 december vindt de laatste reguliere tentoonstelling bij Lokaal 01 Breda plaats. Het is het project ‘De onbestemde reis’ van de Belgische kunstenaar-ontwerper Koen Deprez, waarvoor onder meer een busreis zonder bepaalde duur of bestemming vertrekt op maandag 10 december om 10 uur aan de Kloosterlaan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Frederik Vergaert, telefoon: 076-5141928

Lokaal 01 biedt kunstenaars zowel fysieke ruimte als ruimte in tijd, om hun werk te ontwikkelen en dit vervolgens te presenteren.
Breda: Kloosterlaan 138 | +31 (0)76 514 19 28
Antwerpen: Provinciestraat 287 | +32 (0)32 23 88 166
www.lokaal01.nl

Koen Deprez - Joachim Patinir 'De onbestemde reis'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten