maandag 3 december 2012

Eindhoven2018?


30/11/2012: Maastricht, Leeuwarden en Eindhoven strijden door om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Utrecht en Den Haag zijn afgevallen. Hun bidbooks met plannen en presentaties werden onvoldoende bevonden om door te gaan.

Dat is vandaag bekendgemaakt bij de presentatie van de shortlist met steden die nog kans maken om culturele hoofdstad te worden.

2018 - Brabant Culturele hoofdstad EU?
Eerder al gelezen:
"In de steden manifesteert zich de dynamiek van Noord-Brabant goed zichtbaar. Om de dynamiek ook in de toekomst te waarborgen, willen de partners investeren in de ontwikkeling van jongeren, in de kenniscentra en in BrabantStad als Culturele Hoofdstad 2018.

BrabantStad wil kandidaat zijn voor Culturele Hoofdstad 2018. Culturele Hoofdstad zijn, betekent dat er een jaar extra cultuuraanbod met een aantal topattracties is. De ervaring leert, dat dit een spin off oplevert, zowel in uitbreiding en verbetering van accommodaties als in culturele programmering voor de jaren erna. In 2011 wordt beslist over de kandidaatsstelling. Culturele Hoofdstad draagt onmiskenbaar bij aan een sterker cultureel profiel en aanbod van BrabantStad. En daarmee ook aan het realiseren van economische en culturele topvoorzieningen in BrabantStad. Het beïnvloed het vestigingsklimaat en het imago hierdoor positief.
De ambitie om in 2018 culturele hoofdstad te worden, is een uitgelezen kans om Brabant op de kaart te zetten. Om dat waar te kunnen maken, willen de steden samen met de provincie tal van evenementen en festivals met een (inter)nationale uitstraling tot stand brengen."

Meer informatie vindt u op www.2018brabant.eu

Geen opmerkingen:

Een reactie posten