maandag 10 december 2012

Structuurvisie Breda 2030

Mail: Beste geïnteresseerde, deelnemer aan het traject van de structuurvisie Breda 2030,

Meer doen met het water in de stad, experimenteren met innovatieve, tijdelijke stadsconcepten zoals stadslandbouw en zonnepanelen. Moderniseren van het gemeentelijke GWI-beleid (Geschikt Wonen voor Iedereen). Eerst inzetten op beter openbaar vervoer en fiets, als alternatieven voor de auto, na 2020 de bestaande infrastructuur nog verder aanpassen.
Dat zijn enkele concrete voorbeelden uit de Notitie Bouwstenen Structuurvisie Breda2030, die het college ter bespreking aanbiedt aan de raadcommissie Structuurvisie op 11 december 2012.

De Notitie is een tussenstap in de tweede fase van het proces rond de Structuurvisie Breda 2030. Op verzoek van de raadscommissie zijn bouwstenen geformuleerd, zodat de commissie hierover in debat kan voordat keuzes worden gemaakt. De bouwstenen zijn afkomstig uit de vele gesprekken die met Bredase organisaties en burgers zijn gevoerd en de reacties die via sociale media zijn binnengekomen. Hier is enorm veel naar voren gekomen wat gebruikt kan worden bij de bepaling van de hoofdrichting van de visie en de uitwerking in fase 3. In een Prezi presentatie zijn de resultaten weergegeven van de diverse ontmoetingen in de afgelopen weken.

Voor een deel zijn deze resultaten verwerkt in de bouwstenen, die zo compact mogelijk de ingrediënten beschrijven voor de uiteindelijke visie. Voor een deel zullen de bijdragen aan de orde zijn bij de uitwerking van de visie.

Overigens gaat het online proces nog steeds door via www.facebook.com/breda2030, www.pinterest.com/breda2030 en via Twitter @Breda2030.

Met dit bericht willen wij U informeren over deze tussenstap met de raadscommissie.

De resultaten van de bespreking in de raadscommissie Structuurvisie betrekt het college bij het opstellen van scenario’s. Deze toekomstscenario’s legt het college opnieuw voor aan stad en raadcommissie. Daarmee start, in februari 2013, de derde en laatste fase van de Structuurvisie. Het is de bedoeling dat voor de zomervakantie 2013 de Structuurvisie in ontwerp klaar is.

Met vriendelijke groet,

Til Dekker
Projectassistente
Gemeente Breda
Directie Ontwikkeling Afdeling Ruimte1 opmerking:

  1. De prezi presentatie schetst een greep uit de oogst van alles wat is gezegd, bedacht en geschreven in fase 2. Er volgen deze week nog een paar aanvullingen. Dank voor het plaatsen!

    BeantwoordenVerwijderen